Logo
Co je RPSN? - Pražská hypotéka
Vytisknout tuto stránku

Co je RPSN?

 

Pro účely našeho vysvětlení lze říci, že RPSN, tedy Roční Procentní Sazba Nákladů, udává procenta z dlužné částky, které musí klient zaplatit za období jednoho roku spolu s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním, tzn. veškeré náklady, které jsou s půjčkou spojeny. Zde tedy vidíme rozdíl mezi úrokem a RPSN. Úrok ukazuje pouze cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm tedy zahrnuty ostatní náklady, ale RPSN v sobě nese veškeré náklady s půjčkou či uvěrem spojené. A které náklady to mohou, kromě úroku, který je pochopitelně tím nákladem nejvyšším, být?

Jsou to například:
- poplatky za uzavření smlouvy (administrativní poplatky)
- poplatky za správu úvěru,
- poplatky za vedení účtu,
- poplatky za převody peněžních prostředků,
- první navýšená splátka (ne zcela správně nazývaná akontace),
- pojištění schopnosti splácet apod.